Produkter

Produkter  » Thermia

Thermia er vår største leverandør av vann-vann varmepumper.

Borrehull, Jordslynge eller Sjøvannsledning.

Ring oss gjerne for en varmepumpe-prat!

 

Trykk på linken for mer informasjon

 

Slik fungerer en varmepumpe

 

 

1. En brinevæske* sirkulerer i en kollektorslynge og tar opp varmeenergi fra fjell, jord, luft eller sjø.

2. I varmeveksleren (fordamperen) møter den lunkne brinevæsken i kollektorslyngen det iskalde kuldemediet** som sirkulerer i varmepumpen. Kuldemediet blir da oppvarmet noen grader og fordamper.

3. En kompressor øker trykket på det nå gassaktige kuldemediet. Når trykket øker, øker temperaturen også.

4. Via en varmeveksler (kondensator) overføres varme fra det varme kuldemediet til husets varmesystem. Samtidig synker temperaturen og kuldemediet blir til væske igjen.

5. Kuldemediet sirkulerer videre og i ekspansjonsventilen senkes trykket, og får temperaturen til å synke og kuldemediet blir iskaldt igjen. Prosessen gjentas når kuldemediet igjen møter den lunkne brinevæsken fra kollektorslyngen.

 

 

 

(informasjonen er hentet fra thermia)

Andre produkter